Vlorë, 11 Dhjetor 2015

 

Ditën e premtë, datë 11 dhjetor, u zhvillua në ambientet e Zyrës Rajonale të FSHZH-së në Vlorë, mbledhja mujore  e radhës mbi  Projektin e Vijës Bregdetare të Qytetit të Vlorës.

 

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të Delegacionit Europian, përfaqësues të Studios projektuese, përfaqësues të Supervizorit të punimeve, të kontraktorit të punimeve dhe përfaqësues të FSHZH.

 

Në këtë mbledhje u diskutua në lidhje me:

 

  • Ecurinë e punimeve faktike kundrejt atyre të planifikuara, përditësimi i programit të ri të punimeve, mundësia e rritjes së ritmit të punimeve,  si dhe zgjidhja e problematikave me karakter teknik dhe social.

 

Në fund të këtij takimi u bë një vizitë e përbashkët në terren për të inspektuar cilësinë e punimeve,dhe progresin e tyre.