Vlorë, 7 prill 2016

Ditën e enjte, me datë 7 prill 2016, në ambientet e Zyrës Rajonale të FSHZH-së në Vlorë u zhvillua mbledhja mujore mbi ecurinë e Projektit për Vijën Bregdetare të Qytetit të Vlorës. Të pranishëm në këtë takim ishin Z. Dritan Leli, Kryetar i Bashkisë Vlorë, përfaqësues të FSHZH-së, përfaqësues të kompanisë zbatuese të projektit, supervizori i punimeve si dhe përfaqësuesi i studios belge që ka hartuar këtë projekt. Z. Leli e vlerësoi  si mjaft pozitive punën e bërë deri më tani nga firmat e përfshira në këtë projekt.

Pjesëmarrësit në takim diskutuan mbi ecurinë e projektit si dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të tyre.

IMG_20160318_105139

IMG_20160407_131441