STATUSI : Projektim

Përshkrim i përgjithshëm i projektit:

Qëllimi i projektit është përmirësimi i qarkullimit rrugor ne nje nga  rruget me problematike ne qytetin e Vlores. Investimi konsiston ne nje sere nderhyrjesh ne shtresa dhe nenshtresa dhe te gjithe elementet e tjere te sigurise, sinjalistike, Kjo rrugë është mjaft jetike jo vetëm për banorët e zonës por edhe për dy institucione arsimore siç është shkolla 9 vjecare Zenel Murra dhe Shkolla tregtare.