Sipërfaqe : 29,495 m²

Ku do të ndërhyhet: Hapësirat urbane perballe Lungomares, Lulishtja.

 

Tipologjia e investimeve

Rehabilitimi dhe përmirësimi hapesirave urbane, ne pjesen urbane / perballe detit zona e Lungomares,