Sipërfaqe:  45,680 m²

 

Ku do të ndërhyhet: Porta veriore e qytetit, Kryqezimet dhe Rrethrrotullimet, Gjelbërim, Terminali i autobuzave dhe sheshi, sheshi & parkimi përballë terminalit të autobuzeve

 

 

Tipologjia e investimeve

Rikualifikim urban, zhvillim i hapesirave publike, organizimi transportit