Sipërfaqe : 73,128 m²

Ku do të ndërhyhet: Segmenti i Jugut  (hapësirat publike – mobilimi urban), Sheshi përballë Teatrit Petro – Marko.

 

Tipologjia e investimeve

Rehabilitimi dhe përmirësimi urban, ristrukturimi për mbylljen e përkohshme të lëvzjes së automjete në boulevard.