Po ecin me ritme të mira punimet për projektin “Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën ‘Fier – Vlorë”. Projekti po zbatohet nga FSHZH me financim nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Fondit për Zhvillim të Rajoneve.