STATUSI

Projektim– Fillimi i Zbatimi 2016

 

Financuesi

Qeveria Shqiptare

Fondi Kuvajtian

 

Projekti

Gjatësia:  94.2 km

Paravlerësim:  64 Milionë USD

Projekt i propozuar  parashikon rindertimin e rruges kryesore te lumit te Vlores, qe lidh dy akset nacionale Levan – Tepelene dhe Vlore-Sarande, si dhe segmentin lidhes me qytetin e Vlorës.

Ka filluar puna per segmentin rrugor Ura e Laskos – Qeparo.

Tipologjia e investimit

Infrastrukture rrugore

 

PERFITIMET

Korridor të ri, më i sigurt dhe më i shkurtër se rruga ekzistuese që do të lidhë rajonin e Vlorës dhe territoret në jug me bregdetin e Jonit.

Kontribut pozitiv në përmirësimin e kushteve të jetesës së popullsisë rurale për komunitetin e Lumit të Vlorës

 

ASPEKTI SOCIO-EKONOMIK 

Në aspektin e përfitimeve social-ekonomike, projekti do të gjenerojë:

•             Akses gjatë gjithë vitit;

•             Disponueshmëria e shërbimeve të transportit duke reduktuar shpenzimet e transportit dhe kohën e udhëtimit;

•             Rritja e aksesit në tregun vendas dhe atë rajonal për të shitur produktet lokale;

•             Larmishmëri te ekonomisë lokale përmes duke promovuar aktivitete te eko-turizmit;

•             Rritja e mundësive te punësimit dhe të ardhurave për popullatën lokale;

•             Përmirëson ndërveprimin shoqëror nepermjet aktiviteteve sociale, sportive dhe kulturore;

•             Përmirësimi i aksesit në shërbimet arsimore dhe shëndetësore.